Съветници от ГЕРБ-Варна обсъдиха промените в Закона за социалните услуги с Асоцията „Да съхраним жената“

Общински съветници от групата на ГЕРБ в местния парламент във Варна се срещнаха с Асоциацията „Да съхраним жената“, която представи дейността си и двете структури ЦСРИВЖ и ЦСРИДУ.

Тема на разговорите бяха промените в Закона за социалните услуги /ЗСУ/, критериите за качество на услугите и нормативните изсквания за лицензирането им. Д-р Лидия Маринова, зам.-председател  на ОбС и зам.-председател на ПК по социална политика към НСОРБ и общинските съветници Милена Димова и Йорданка Проданова посетиха  Центъра за социална рехабилитация и Интеграция за деца с увреждания „Живот под дъгата“ /ЦСРИДУ/аутизъм/ и Центъра за  социална рехабилитация и интеграция за възрастни жени „Импулс“/ЦСРИВЖ/, изградени с уникална дарителска кампания.
Беше направена презентация на работата на двата Центъра, на широкия спектър от услуги, който се предлага в тях, на работата на мултидисциплинарен екип от специалисти с децата и възрастните потребители и какви значителни резултати са постигнати.
Председателят на Асоциация „Да съхраним жената” – д-р Йорданка Ненчева, която е основател, ръководител и двигател на дейността на двата центъра посочи перспективите за развитие на медико-социалните и образователни дейности, обърна внимание на трудностите и увери, че усилията за насочени към създаване на постоянно действащ механизъм за взаимодействие с Община Варна.
Д-р Маринова изрази пълна готовност за подкрепа и увери, че  поставените въпроси за прилагане на новия закон ще бъдат отправени  към МТСП. Общинските съветници от групата на ГЕРБ поздравиха екипите на Асоциацията „Да съхраним жената“ за техния ентусиазъм и постоянство, довели до постигнатите резултати в социалната сфера и междупоколенческата връзка и диалог.
Община Варна е положителният пример как се работи в продуктивно сътрудничество с доставчиците на социални услуги, в които има  иновации, креативност и отговорност към нуждаещите се групи, посочи още д-р Маринова.

Pin It on Pinterest