Румен Петков призова за възстановяване на „Гражданска защита“

Необходимо е възстановяването на „Гражданска защита“, заяви пред медиите председателят на ПП АБВ Румен Петков и призова спешни законодателни, организационни, функционални, технически и оперативни промени за създаването на нова съвременна структура в страната Държавна агенция „Гражданска защита“ към Министерския съвет“.

Петков обясни, че новата структура трябва да има пет основни функции, като първата е интегриране на структурите в Държавната агенция с териториалните органи на изпълнителната власт.

„При пожарите при наличие на противогази във всяка една от общините, противогази не бяха предложени никъде на служителите, които бяха ангажирани с гасенето на пожарите, включително доброволците. Това показва, че държавата тотално е абдикирала от тези функционални задължения, които са поети с Женевска конвенция, която е подписана през 1949 година и е доразвита през 1977 година“.

Втората функция е провеждане на целенасочена и всеобхватна превантивна дейност.

„Днес поради липса на подобен специализиран орган като „Гражданска защита“ ние нямаме никаква превантивна дейност, обучение, подготовка“.

Трета функция – разработване и прилагане на качествен нов модел за система за специализирано обучение за защита при бедствия и друг вид извънредни ситуации. Обясни Петков и подчерта, че със съсипването на „Гражданска защита“ преди години, Борисов и Цветанов са съсипали уникални звена.

Четвъртата функция на структурата е подобряване на аварийното планиране на основата на прецизна оценка на рисковете от бедствия и друг вид извънредни ситуации.

Петата функция предполага подобряване на системата за хуманитарна помощ при бедствията, формиране и поддържане на запаси, актуализиране на схемите за доставка на хуманитарна помощ, гарантиране професионално обезпечаване и гарантиране чрез набирането на съответния доброволчески потенциал.

Pin It on Pinterest