Румен Петков от мястото, където Борисов ще покани Американския и руския посланици, но през един час

Мястото, където Борисов ще покани Американския и руския посланици, но през един час.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 6%285%29.jpg

На посланик Макаров ще каже – виж, строим по повече от 5 километра на ден. За целта на твърдението до багера ще има багерист, още два камиона и 30 души, които се суетят около тръбите в демонстрация на заетост.

На посланик Херо ще каже – виж, не работим нищо, само сме докарали тръбите.

Така ще бъдат доволни всички, в това число и Борисов, в естественото си чувство, че е излъгал всички поред.

А иначе – професионалната оценка: Няма изкоп, няма полагане. Има развозени и разнесени по трасето (което, по твърдения на участници, се променя тук-там) тръби. Отнет е хумусният слой на сервитутната зона. Ако има заварени част от тръбите, това е в разрез със световната практика, където първо се прави изкоп, след това се извършва заваряване, след това полагане и след това съответните проби. Ако има заваряване, това означава, че към момента сме имали заварчици но не сме имали изкопчии, тръбоклади за полагане на тръбите и затова само сме ги заварили. Какво ще правим нататък – не знаем.  

Има тръби, материали и изкопна техника. Няма никакви работници, нито охрана. След Зарезан е. Да приемем, че те са махмурлии. Но ги нямаше и на Зарезан. Да приемем, че са празнували. Но ги нямаше и преди Зарезан.

Това е престъпление към националната сигурност и бъдещия газопровод, за което носи отговорност лично Борисов.

ПП АБВ е готова да способства с целия си експертен потенциал за реализацията на този процес.

Pin It on Pinterest