Румен Петков: Някой ръчно управлява „Булгаргаз“, ситуацията в енергийния сектор е изключително тревожна

Някой ръчно управлява „Булгаргаз“, ситуацията в енергийния сектор е изключително тревожна. Това коментира пред медиите председателят на ПП АБВ Румен Петков.

Управлението на обществения доставчик на „Булгаргаз“ е без дългосрочна перспектива и ясна визия. Това прави индустрията ни неконкурентоспособна, то не дава възможност на нашата индустрия да планира в средносрочен и дългосрочен план ценовата си политика на базата на гарантирани прилични доставки на газ, ценово добре мотивиран. Начинът на закупуване на алтернативен природен газ е непрозрачен и в разрез с международните практики и в този начин за закупуване на алтернативни доставки липсва обвързващ ценови механизъм с ликвидните пазари на Европа“.

Петков припомни, че през март АБВ са алармира, включително и със сигнал до КЕВР, за непрозрачната процедура за диверсификация на природен газ, обявена от обществения доставчик „Булгаргаз“ в резултат, на която се е закупил руски газ, но от Гръцката държавна компания.

„За съжаление, КЕВР не оцени, че това е абсолютно непрозрачна сделка, което ни кара да сезираме Агенцията за сътрудничеството между регулаторите на ЕС, защото впоследствие „Булгаргаз“ закупи допълнителни обеми, този път без каквато и да е процедура и ги закупи от фирми, които префактурират газта на българска виртуална точка“.

Резултатът е печален за всички нас – битови потребители, индустрия, топлофикационните дружества и се изразява в намаление на регулираната цена на електроенергия с „цели“ 5 стотинки на MW за четвърто тримесечие на 2019г. на фона на рекордно ниските цени в Европа през последните 6 месеца, коментира Петков.

„Ще сезираме КЕВР и прокуратурата за действията на „Булгаргаз“ ЕАД по отношение на така нареченото “Изменение на месечните и дневните количества газ от договорената доставка”, действия чрез които Булгаргаз доброволно се отказва от пазарен дял за сметка на трети страни“.

ПП АБВ ще изиска:

– проверка и отчет за необходимостта от промяна в договорената доставка през 2019г.;

– промяна в договора на „Булгаргаз“ ЕАД по отношение възможността от промени в договорената доставка на количества природен газ – въвеждане на ясни правила за всички участници на пазара;

– мораториум върху закупуването от страна на „Булгаргаз“ ЕАД на допълнителни обеми преди изработването и съгласуването с КЕВР на ясни критерии или пускането в действие на газовата борса, но най-вече преди да е договорена по-ниска цени на базата на решението на Европейската комисия от 24 май 2018г (съгласно което клиентите на „Газпром Експорт“ могат да поискат по-ниска цена, когато цената на газа им се отклонява от конкурентните западноевропейски референтни цени – регулирана цена в БГ €23/MW при референтна цена от TTF ~€12-15/MW).

Целта е запазване на пазарните позиции на „Булгаргаз“ ЕАД при прозрачно договорени по-ниски пазарни цени за индустрията и населението.

купуването и продаването на гласове е престъпление

Pin It on Pinterest