Румен Петков: Коли на „Булгартрансгаз“ са разнасяли по страната и чужбина машините за гласуване?

ПП АБВ получи отговор на свое писмо по ЗДОИ до „Булгартрансгаз“, в което са зададени четири въпроса в контекста на аварията на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Ветрино към Компресорна станция „Провадия”, съобщи председателят на партията Румен Петков. В текста на писмото от 3 ноември се казва:

  1. Последната инспекция е извършена през 2016 година. Кой възложи инспекцията, кой я извърши и какъв е резултатът?
  2. Какви са били дадените препоръки и предписания от проведените инспекции през последните 10 години?
  3. Как са изпълнявани конкретните препоръчани ремонтни дейности по газопровода, съгласно дадения след инспекциите график по години?
  4. Вярно ли е, че с превозни средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД се разнасят по страната и чужбина машините за гласуване? Ако е вярно, как точно е избран „Булгартрансгаз“ за транспортьор, кой плаща за това и кой гарантира, че машините няма да бъдат манипулирани?

Според Румен Петков дадените отговори са недотам съдържателни по същество.

„Попитахме „Булгартрансгаз“ последната инспекция през 2016 г. кой я е възложил, кой я е извършил и какъв е резултатът? Отговорът е: „Инспекцията е възложена по реда на Закона за обществените поръчки, извършена е от фирма, в резултат на инспекцията няма докладвани дефекти, изискващи ремонтни дейности в аварийния участък“. Ние питаме за резултата? Констатирани ли са проблеми? А не за дефекти в авариралия участък. Ние питаме за цялото трасе. Какви са били дадените препоръки и предписания п проведените инспекция през последните 10 години? Отговор: „След извършените анализи на резултатите от вътрешнотръбната инспекция няма направени препоръки и предписания за авариралия участък. Ние неслучайно казваме, че имаме една авария в Благоевград, една в Плевен, това е третата авария“.

По четвъртия въпрос отговорът е утвърдителен.

„Да чуят всички „Булгартрансгаз“ е основен участник в изборния процес. Тук си мисля, че това е ужасяващо. Защо „Булгартрансгаз“? Нямаме правителствени машини, правителствени транспортни средства, нямаме НСО. Какво нямаме? И с какво „Булгартрансгаз“ е по-силен от Министерство на транспорта? Какво е отношението на ЦИК по този въпрос?“.

Pin It on Pinterest