Румен Гечев към министъра на икономиката: Защо допускате монопол в сектора с втечнен газ?

Във въпроса към министъра на икономиката, народният представител от ПГ на „БСП за България“ Румен Гечев постави проблема за нарушените принципи на пазарната конкуренция на пазара за нефт и нефтопродукти и в частност на пазара на втечнен газ.

„Поради несъвършенства на действащото законодателство и непоследователната политика на правителството, отделни групи фирми са поставяни в неравностойни пазарни условия, позволяващи извличането на големи печалби от едни, за сметка на множество малки и средни фирми“, посочи Гечев.

Социалистът  изтъкна, че в разглежданото законодателство не са отчетени европейските практики в тази специфична сфера, в резултат на което се деформира пазарът и десетки фирми понасят огромни загуби. Той изиска от Министерство на икономиката да внесат необходимите корекции в нормативната база, така че да не се допусне монополизация  в полза на свързани с властта лица, чиито пипала проникват в цялата икономика.

Pin It on Pinterest