Политика

Росица Георгиева предлага увеличение на бюджета за Ученическата спорта школа и Кукления театър

Във функция „Образование“ – общинско финансиране да се разграничат средствата за дофинансиране на двата центъра: Ученически спортни школи /УСШ/ и Центъра за ученическо техническо и научно творчество /ЦУТНТ/, предлага Росица Георгиева, общински съветник от ГЕРБ.

Това е наложително, тъй като двете образователни институции имат различни специфики и нужди от финансиране. В така предложения проект за общински бюджет не става ясно кой център със колко средства точно ще бъде дофинансиран.

С цел да се стимулира активния интерес на децата към спортните дейности, не е достатъчно да се провеждат само занимания, а е необходимо подготвените от специалистите в центъра деца и ученици да се включат в дейности със спортно развлекателен характер, като състезания, турнири и спортни празници. Стимулирането на състезателния дух и повишаване на конкурентоспособността ще помогне на активно спортуващите деца и ученици да усъвършенстват своите постижения, а на начинаещите ще даде поле за изява.

В тази връзка Георгиева предлага сумата, предвидена за тези дейности, да бъде 15 000 лв. При общ брой от 930 деца реалният разход за дете е 16,15 лв., посочва Георгиева.

Друг финансов проблем, който стои пред Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ -УСШ е, че планираните средствата от 10 000 лева „Издръжка“ едва покриват само неотложните разходи за материали, услуги, ел. енергия и др., въпреки стремежа на ръководството към икономии.

Предложението на Росица Георгиева е сумата, предвидена за „Издръжка“, да бъде 20 000 лв. или общо дофинансиране от местни дейности – 35 000 лв, които средства да бъдат заложени в утвърдения бюджет на ЦПЛР УСШ – Русе, като местна дейност. Това ще допринесе за нормалното протичане на учебния процес и предвидените дейности, свързани с издръжката на центъра и изявите на децата.

Второто от предложенията на Росица Георгиева е свързано с Кукления театър. Тя предлага съвместното финансиране на детската културна институция в бюджета за 2024 г. да се увеличи от 57 000 лв. на 70 000 лв.

Предложенията са внесени на заседание на Комисията по образование.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest