Републиканци за България – Стара Загора дариха медицинска техника на болницата в града

Предвид усложнената ситуация в сферата на здравеопазването, вследствие на пандемията породена от коронавируса, координаторката на женската организация към ПП „Републиканци за България“ – Стара Загора Ванина Георгиева, координаторът на младежката организация Иван Георгиев и временно изпълняващият областен координатор Петя Станева насочиха енергията си към болничната помощ.

Университетската многопрофилна болница „Проф. д-р Стоян Киркович“- Стара Загора, обслужва населението на Старозагорска област, равняващо се на около 400 000 жители.

Динамичната ситуация в страната изправя и лекарите там пред затруднения да изпълняват своите професионални задължения.

Ванина Георгиева се свърза с проф. д-р Лилия Пекова завеждащ Клиника по инфекционни болести и потърси информация с какво могат да бъдат полезни на болничното заведение.

От там заявиха, че имат нужда от два броя едноканална висококачествена спринцовкова инфузионна помпа, с функция за телесно тегло, за венозно вливане на течни разтвори модел KL-602.

Дарението от Републиканци за България– Стара Загора ще допринесе за посрещане на нуждите и лечението на болните в областта.

По време на среща с Петя Станева и членове на партията, проф. Лилия Пекова, в качеството си на обединяващ образ на цялата медицинска общност, посветена на борбата с COVID-19, сподели за недостиг на експертен персонал в инфекциозното отделение на болницата.

България е една от страните с най-висока смъртност в ЕС и проф. Пекова апелира за реформи в здравеопазването и Национална стратегия за развитие на кадри, съгласувана с целите на Европейския съюз за интелигентен и устойчив растеж в лечението.

Републиканци за България застава зад каузата за подобряване на подготовката и продължаващата квалификация на кадри в сферата на здравеопазването.

Pin It on Pinterest