Републиканци за България с предложение към МОСВ да възстанови РИОСВ – Перник

Перник има нужда от Регионална инспекция по околната среда и водите

Въпреки проблемите с околната среда в област Перник, през 2020 година по инициатива на министъра на околната среда и водите беше закрита Регионалната инспекция в  Перник (РИОСВ), която отговаряше за спазването на законовите и подзаконови нормативни актове свързани с компонентите и факторите на околната среда в областта. Чрез проведената от министъра реформа се премахна възможността за бърза реакция и намеса при аварийни и бедствени ситуации (пожари, наводнения, нарушения в защитени територии, защитени зони, замърсяване на въздуха, водите или наличие на шумово замърсяване), както и бе увеличена административната тежест за гражданите, бизнеса и служителите на инспекцията.

Служителите бяха преназначени в РИОСВ – София и всяка съгласувателна процедура следва да измине пътя Перник – София – Перник, което по същество е едновременно нецелесъобразно и неефективно.

Както още през 2021 г. призовахме, така и днес от ПП „Републиканци за България“ считаме, че възстановяването на РИОСВ – Перник от страна Министерство на околната среда и водите е необходимост. Тя ще гарантира качеството на околната среда в областта, тъй като структурата освен с нормалната административна и контролна работа се занимаваше с осъществяването на контрол върху стратегически за района обекти – в това число ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Република“.

Pin It on Pinterest