Републиканци за България представиха в Русе програмата за управление в сектор „Околна среда”

Пред представители на русенската общественост, включително експерти-еколози и екоактивисти, инж. Петър Матов – координатор по секторна политика „Околна среда” в партията, представи най-важните точки от програмата на ПП „Републиканци за България“:

В сектор „Околна среда“  експертният екип предлага:

  • Преход към зелени и енергийно независими сгради;
  • Изграждане на електронна система „Околна среда“;
  • Оптимизиране на ресурсите и продължаване на програмата за саниране на българските домове и др.

ПП „Републиканци за България” си поставя като основна цел прехода към кръгова икономика. Един от ключовете към тази цел е образованието и възпитанието на подрастващите в значението на опазването на българската природа, за да може поколенията след нас да се радват на чиста и здравословна околна среда.

На събитието присъстваха временно изпълняващият областен координатор Бранимир Стефанов, членът на Изпълнителния съвет – д-р Ченко Сотиров, Филип Виденов регионален координатор сектор „Спорт” и д-р Илия Шалев регионален координатор сектор „Здравеопазване”, г-н Атанас Атанасов регионален координатор сектор „Земеделие“.

Събитието се проведе при спазване на противоепидемиологичните мерки.

Pin It on Pinterest