Разписана ли е смъртната присъда на българската енергийна независимост?

Основна линия в програмата на политическа партия Възраждане е българският национален интерес и запазването на националния ни суверенитет.

Категорични сме, че страната ни може да има партньори, но не и да изпада в зависимости.Енергийният и финансов суверенитет са изключително важни за страната ни, но към момента решения, взети от служебното правителство, ги застрашават. Припомняме, че преди по-малко от два месеца служебният министър Асен Василев подписа договора на България за присъединяване към еврозоната. Това решение, което е важно за поколения българи, беше взето без референдум и от служебен министър, зад който не стои партия и реално няма кой да поеме политическата отговорност за това.

През юли 2021 г. отново служебното правителство на Република България представи „Национален план за  възстановяване и устойчивост на Република България“.

Видно от представения план е, че затварянето на трите големи въглищни топлоелектрически централи (ТЕЦ) в Маришкия басейн, ще е само след три години,  ако бъдат изпълнени заложените мерки и проекти в последния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост.

Отказвайки   се   от   собствения   ресурс  за  производство  на  електроенергия,  служебното правителство  на  практика продължава плана за превръщането на България в енергиен роб на страни, които ще ни продават нефтени продукти, ядрено гориво, природен газ, водород и други енергийни източници.

Ние от Възраждане настояваме да се представи нов, преработен  „Национален план за  възстановяване и устойчивост на Република България“, като в него ясно е посочено запазване на минно-енергийния комплекс „Марица изток“ чрез прилагане на чисти въглищни технологии (приложени в редица страни като Австралия, Австрия, Канада, Китай, Италия, Япония, Швеция, Русия, САЩ и др).

Чрез прилагането на чисти въглищни технологии, България ще запази:

•          Съществената роля на въглищната електроенергия за икономическото развитие на страната;

•          Своята национална енергийна сигурност и независимост (въглищата все още осигуряват над 40% от общото производство на електроенергия);

•          Икономическият мотор на област Стара Загора (Около 12 000 души са заети пряко в мините и ТЕЦ-овете, а общо около 120 000 са свързани с комплекса);

•          И не на последно място – ниска цена на електроенергията за бита и промишлеността (средната цена на електроенергия в ЕС е по-скъпа с 2,5 пъти за бита и близо 1,5 пъти за промишлеността, отколкото в България).       

Многократно енергийните експерти на Възраждане в свои позиции са изразявали мнение, че България ще една от най-засегнатите от прилагането на Зелената сделка (въглеродно-неутрална и кръгова икономика до 2050 г.) на ЕС, в част енергетика. Можем да отбележим, че това вече е факт, според представения през месец юли 2021 г. от служебното правителство на Република България „Национален план за  възстановяване и устойчивост на Република България“.

Pin It on Pinterest