Ръководството на „Българско лято“ на работна среща с Васил Божков в Дубай

Ръководството на партия “Българско Лято” посети на работна среща в Дубай създателя на платформата Васил Божков.

На срещате бяха обсъдени резултатите от изминалите избори – позитиви, негативи и приоритети за работа занапред.

За най-важни сред организационните въпроси на партията, бяха набелязани развитието на структурите в страната и утвръждаване на досегашните ни позици и допълнителното засилване на работата с българите в чужбина.

Голям процент от нашите привърженици не живеят в родината си и за Българско лято е изключиелно важно да поддържа вече изградената връзка с тях.

Ръководството взе единодушно решение за разширяване на отдела ни за работа с българи в чужбина с ръководител Георги Найденов.

Г-н Божков бе категоричен,  че “Българско лято” ще продължава да расте и е един от ключовите политически фактори за промяната на модела в България.

Сред темите, дискутирани на срещата, бяха и имплементиране на нови инструменти за пряка демокрация,  развиване и разширяване на приоритетни за партията теми, работа с международни организации и набелязване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели на “Българско лято

Екипът ни се върна от Дубай с нови сили, нови идеи и мотивация за работа.

Pin It on Pinterest