Янаки Стоилов: Екипът ми е съставен от професионалисти, ръководени от обществените интереси

Служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов отговаря на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция от 18-ти май 2021 г.

Илиана Беновска: Поздравявам Ви с новия пост, но кажете защо приехте този пост, той е твърде кратковременен и не е практически ефективен? Вие по-скоро ще се занимавате с административна дейност, отколкото с инициативи в законодателството, защото няма кой да приеме тези закони? Вторият ми въпрос е защо подбрахте този доста пъстър екип, по какви критерии? Предварително ли вече ги бяхте намислили, когато Ви предложиха да станете министър и въобще каква е тази, да не я нарека „сглобка“, но какъв е този конгломерат?

Янаки Стоилов: „Сглобка“ и „схема“ не са думи с добра конотация, затова мисля, че не влагате такава оценка чрез тях.

Илиана Беновска: Да го наречем конструкция.

Янаки Стоилов: Добре, конструкция. Но защо приех? Можете би защото е кратък период, човек трябва да се опита понякога за кратко време да решава трудни задачи. Знаете, че аз имам дългогодишен обществено-политически опит и може би това е голямо предизвикателство да се погледнат част от проблемите, с които съм се занимавал не само от тяхната нормативна страна, от политическата, а предимно от професионална и от такава, която изисква ръководството на една голяма администрация, тъй като Министерството на правосъдието обхваща широк спектър от дейности. Така че това ми е мотивът, за да може наистина да допринесем, колкото и кратък да е периодът и колкото и да са ограничени възможностите.

   По отношение на конструкцията на екипа аз не смятам да влизам в детайли, защото не мисля, че са от особен интерес за широката общественост. Това, от което аз съм се ръководел, доколкото зависи от мен, е хората, с които ще работя и за които също нося отговорност е да имат необходимия професионален капацитет и да бъдат ръководени от обществените интереси.

Илиана Беновска: Как преценихте този професионален капацитет от хиляди юристи, от хиляди журналисти?

Янаки Стоилов: Добре че г-жа Павлова, която има опит като служебен министър на правосъдието, сега заместник-министър, така че това ускорява и моето навлизане в администрирането на дейностите по администрирането на правосъдието. Освен това като следовател тя има поглед и върху част от правната материя, която се отнася до тази дейност. А г-н Иван Демерджиев да кажем е представител на тази гражданска, професионална част, работейки в адвокатурата, имайки административен опит в ръководството на една от големите колегии. Така че според мен в това отношение екипът е балансиран.

Илиана Беновска: А кореспондентът от Истанбул каква роля ще играе?

Янаки Стоилов: Той е началник на кабинета и ако забелязахте е едно от редките попадения през последните години на човек, който има юридическо образование, който има историческа подготовка, който се развива успешно в изследователската дейност и който има опит в работата с информация, с регионална политика, така че пожелавам на всеки екип да включва такива хора в своя състав.

Илиана Беновска: А колегата журналист как го избрахте?

Янаки Стоилов: Аз не съм длъжен да се отчитам, все едно да Ви питам защо във Вашата редакция работите с определени журналисти.

Илиана Беновска: Назначаваме ги с конкурс, г-н Стоилов!

Янаки Стоилов: Тези въпроси дават възможност всеки един да се ориентира за образованието, за опита, който имат хората, а оттам нататък да се оценява вече тяхната дейност.

Илиана Беновска: Ние не ги нападаме, ние се интересуваме!  

Pin It on Pinterest