Публичен дебат на тема „Чиста планета за всички“ с генералния директор в ЕК

На 13 септември (петък) от 13:30 ч. в Дома на Европа в София (ул. Г. С. Раковски 124) ще се проведе публичен дебат с Мауро Петричоне, генерален директор на генерална дирекция „Действия по климата“ в Европейската комисия.

Темата на гражданския диалог е Чиста планета за всички“.

Целта на дискусията е да обсъдим заедно приоритетите на Комисията в сферата на климата и околната среда, както и дългосрочната стратегия на Европейския съюз за неутрална по отношение на климата икономика към 2050 г.

Предварителната регистрация в интернет е задължителна на следния линк.  

Молим всички гости да бъдат пред залата не по-късно от 13:00 ч. за регистрация и проверка за сигурност, както и да носят със себе си документ за самоличност.

Контекст

На 28 ноември 2018 г. Комисията представи своята стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Визията на Комисията обхваща почти всички политики на ЕС и е в съответствие с целта на Парижкото споразумение повишаването на температурата да се задържи в световен мащаб до под 2 °C и да се полагат усилия то да се задържи на 1,5 °C.

Pin It on Pinterest