Проверка на уебсайтове за наличие на заблуждаващи твърдения за екологосъобразност

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите публикуваха резултатите от проверка на уебсайтове („едновременна проверка“), която се провежда всяка година с цел установяване на нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите в рамките на онлайн пазарите.

Тази година за първи път досега „едновременната проверка“ бе насочена към заблуждаващи твърдения за екологосъобразност, представляващи практика, при която предприятия твърдят, че правят повече за околната среда, отколкото в действителност. При „едновременната проверка“ бяха анализирани онлайн твърдения за екологосъобразност от различни стопански сектори като облекла, козметика и домакинско оборудване. Националните органи за защита на потребителите с право счетоха, че в 42 % от случаите твърденията са били преувеличени, неверни или подвеждащи, и потенциално са могли да бъдат определени като нелоялни търговски практики съгласно правилата на ЕС. Наличието на заблуждаващи твърдения за екологосъобразност нарасна поради това, че потребителите все повече се стремят да купуват екологосъобразни продукти.

Pin It on Pinterest