Проф. Анелия Клисарова: Спешните мерки за преодоляване на проблемите в здравеопазването да са обвързани с бюджета

„Човешкият фактор е решаващият, за да има реформа в здравеопазването и за да получим по-добра и качествена услуга. За да има млади, можещи и мотивирани кадри в системата, от особена важност е тяхното обучение, непрекъсната квалификация и кариерно развитие”.

Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България” проф. Анелия Клисарова. Тя добави, че за всичко това е необходимо и адекватно финансиране. Народният представител коментира, че много подробно са били представени проблемите на лекарите и медицинските сестри, но за да има стройна и ефективна здравна система не по-малко важни са парамедиците, лекарските асистенти и здравните асистенти, които вземат активно участие в доболничната, болничната, спешната помощ и болниците за долекуване. „Затова с нашето предложение за решение настояваме всички спешни мерки за преодоляване на тежките проблеми в здравната система да бъдат обвързани с бюджета за 2020 г. на НЗОК и държавния бюджет. Предложенията за решение бяха изключително близки по съдържание и естество и затова се надяваме, че ще вземат и адекватните решения”, каза още Анелия Клисарова. 

Pin It on Pinterest