Предложения на БСП в сектор Енергетика

КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ЦЕНОВИЯ ШОК НА ЕНЕРГИЯТА В БЪЛГАРИЯ:

        1. Спешна подкрепа за домакинствата с доходи на и под линията на бедността с безплатна доставка на 200 кВч електроенергия/месечно за едно домакинство, включително за пенсионери и безработни;

        2. Да не се спира енергията на същите домакинства за не повече от две неплатени месечни сметки за ток и газ; да се разреши разсрочването на сметките за ток, газ и парно в рамките на една година;

        3. Разликите в цената на тока, парното и газа в сравнение със заложените за зимния отоплителен сезон в детски градене, училища и социални домове до 31.12.2021 година да се покрие черз корекция на финансовите взаимоотношение „Централна – Местна власт“

        4. Да се намали ДДС върху крайните цени на тока, парното и газа;

        5. Министерството на финансите, съвместно с КЕВР да предложи промени в данъчното законодателство  и регулаторните правила с цел облагане на свръхпечалбите на производители и търговци на електроенергия, вследствие на кризата и пренасочването на средствата във фонд „Сигурност на електроенергийната система“;

        6. Разработване на правила за функциониране на НЕЕБ, позволяващи търгуване на колическтва електроенергия за вътрешния пазар с възможност за дългосрочни договори на първо място и едва след това провеждане на търгове за количества за износ.

ДЪЛГОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

Провеждането на такава политика е възможно само чрез разработването на дългосрочна стратегия за устойчиво енергийно развитие на България, включваща:

             1. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЧРЕЗ: 

 • поддържане и развитие на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй”;
 • проучване възможностите за внедряването на малките модулни реактори;
 • изграждане на нова атомна централа в Белене.

2. ЗАПАЗВАНЕ НА КОМПЛЕКСА „МАРИЦА ИЗТОК“ ЧРЕЗ:

 • полагане на усилия в преговорите с ЕС за максимално възможното използване на въглищните ни централи и гарантиране работни места и сравними доходи на заетите там до въвеждането на нова базова мощност;
 • полагане на усилия за получаване значително финансиране по линия на тази „Зелена сделка“ и  превръщане на комплекса в пример за нови зелени инвестиции, които ще доведат до намаляване на цената на електроенергията и до промяна на начина, по който целият комплекс се възприема;
 • работа съвместно с инвеститорите в комплекса за анализ на възможностите за промяна на горивната база на някои от централите.

3. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, НО С МИСЪЛ ЗА ХОРАТА ЧРЕЗ:

 • Спешното определяне на така наречените „енергийно зависими“ потребители и разработването на мерки за гарантиране на непрекъснати и достъпни доставки на енергия за тях;
 • Отлагане на извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар до преодоляване на ковид-кризата.

4. ПОДКРЕПА ЗА ВЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ:

 • развиване на мощности, базирани на възобновяеми източници, в това число и ВЕЦ, като предимство ще се дава на онези, които са собствено потребление.
 • Разработване на механизми за изграждане на съоръжения за капацитет и съхранение на енергия.
 • Фокус върху зеления водород като начин за съхранение на зелената енергия.

5.  СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЧРЕЗ:

 • облекчаване на условията за проучване на местни находища с най-стриктно спазване на съществуващото законодателство в областта на опазване на околната среда;
 • продължаваща работа по спешно завършване на интерконектора с Гърция, разнообразяване на трасетата, и източниците на доставки на пазарен принцип, за постигане най-ниските цени за българските граждани, търговските и топлофикационните дружества;
 • използване на наличната и изграждащата се газопреносна мрежа, на принципа на икономическата ефективност и стабилност на доставките и разработване на Национална дългосрочна програма за стимулиране индустриалното и битово потребление на природен газ.

6. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩОНАЦИОНАЛНА ЗАДАЧА чрез:

 • разработване на адекватни мерки за подобряването й в най-енергонеефективните сектори на икономиката и бита;
 •  нови законодателни промени, които да създават стимул във всеки български гражданин и търговско дружество да допринася за енергийната ефективност по модела на успешните държави, постигнали значителен напредък в тази област.

Pin It on Pinterest