Правителството одобри изплащането на 4 500 евро общо обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

С горепосочената жалба се повдигат оплаквания за нарушение чл. 1 от Протокол 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията), който регламентира защита на правото на собственост. Жалбоподателите твърдят, че реституционната процедура е продължила прекомерно дълго. Те се оплакват, също така, че законодателният подход, предвиждащ възстановяване на колективизираните земи, както и предоставянето в същото време на съответни права върху същите земи на държавни предприятия и фирми е довело до несигурност и непредвидимост при осъществяването на реституционните им права.

В светлината на константната практика на ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите общо обезщетение в размер на 4 500 евро.

Pin It on Pinterest