Права на ЛГБТИК и мерки срещу дискриминацията в ЕС

В резолюция, която ще бъде гласувана в понеделник (резултати във вторник), ЕП ще направи оценка на проблемите и дискриминацията, с които се сблъскват ЛГБТИК гражданите и семействата в Европа

Текстът, подготвен от комисията по петиции (PETI), призовава за паневропейско признание на еднополовите съпрузи и регистрирани партньори, които следва да се ползват с еднакви права във всички държави членки на ЕС. Евродепутатите заявяват също, че родителите от ЛГБТИ семейства трябва да бъдат последователно признавани като родители на своите деца.

Очаква се Парламентът да призове Комисията да образува производства за установяване на нарушение срещу Румъния, където правителството не е осъвременило националното законодателство, за да отрази решението на Съда на Европейския съюз, което разширява обхвата на разпоредбите за „съпруг/съпруга“ в правото на ЕС до еднополовите двойки. В проекторезолюцията се посочва също така дискриминацията, с която се сблъскват ЛГБТИК общностите в Полша и Унгария, и се призовават по-нататъшни действия на ЕС (процедури за нарушение, съдебна защита и бюджетни инструменти) за справяне с тази ситуация.

Pin It on Pinterest