ПП АБВ пита КЕВР за заемите на „Булгартрансгаз“ от ББР

По ЗДОИ ПП АБВ изиска информация от КЕВР за състоянието на „Булгартрансгаз“ ЕАД – теглило ли е дружеството кредит от ББР и спазена ли е процедурата за целта.

АБВ задава и въпроса – спазена ли е нормативната уредба, спрямо която „Булгартрансгаз“ може да тегли тези кредити и необходимо ли е произнасяне по въпроса от страна на КЕВР.

купуването и продаването на гласове е престъпление

Pin It on Pinterest