ПП АБВ определи случая с Чешнегирово като престъпление и търси отговори от министъра на отбраната

Налице е извършено престъпление в случая с Чешнегирово от 11 май 2021 година, когато американски командоси нахлуха с насочени оръжия в производствен цех в селото.

Това заяви пред медиите адвокат Георги Илчев, председател на АБВ-Пловдив. Насочване на оръжие, в случая към мирни граждани, е заплаха за убийство, според НК, поясни той и определи като необясними действията, които се предприемат по отношение на санкциониране на различни звена в Българската армия във връзка с инцидента в Чешнегирово. Адв. Илчев припомни, че събитията по тази история бяха последвани от самоубийството на един от офицерите с отношение към охраната на мероприятията по провежданото американско военно учение – ст. лейтенант Тодор Манчев, който понесе наказание от ръководителите си.

Във връзка със смъртта на ст. лейтенант Тодор Манчев, ПП АБВ ще настоява за отговори по три конкретни теми към военния министър.

  • Към какви процесуално-следствени действия е привлечен ст. лейтенант Тодор Манчев и има ли връзка извършената проверка с посегателството върху живота му;
  • Следва да се извърши анализ за това каква е принадената стойност за Българската армия и държава от всички тези съвместни учения – обект на обучение са само американските военни;
  • Крайно време е да се извърши обективен анализ и оценка на всички учения, които се провеждат на територията на българската държава относно участието, повишаването на капацитета на българските военнослужещи и общата логика на нещата;

Адвокат Георги Илчев подчерта необходимостта от изясняването на детайлите по случая, включително и причините, довели до смъртта на младия български офицер. Той припомни отговора от Министерството на отбраната на въпроси на АБВ по ЗДОИ, където се посочва, че в учението са участвали само американски военнослужещи.

„Според отговора, получен по Закона за достъп до обществена информация, става ясно, че учението „Swift Response“ се провежда, съгласно подписаното между България и САЩ споразумение, елемент, включващ атакувания цех, няма. Учението е планирано изцяло и единствено от американски екип – Седмо Армейско тренировъчно командване на САЩ. В обучението са участвали само американски военнослужещи. Лицата, следящи за изпълнението и контрола на задачите и протичането на учението, са само американски военнослужещи от Съвместен център за подготовка в град в Германия. При ежедневните и задължителни доклади към Националната структура за ръководство и контрол на ученията оценителите и проверяващите не са посочили за наличие на какъвто и да е инцидент и отклонения – така, както е предвидено по учението“.

В коментара си адв. Илчев подчерта, че не е редно да се налагат и понасят наказания при липса на ангажимент към нарушения.

„Всичко това поставя въпроса за честта на българския офицер и нуждата тя да бъде защитена. Не може да се понасят наказания при липса на ангажимент към нарушенията или виновното поведение – такова, каквото е. Чакаме отговори от прокуратурата на РБ, каквито повече от два месеца няма. Тя е словоохотлива по много въпроси, но се спазва абсолютно мълчание по отношение на този инцидент. Становище, както от страна на партньорите от САЩ, така и от страна на българската прокуратура, а и от Министерството на отбраната, досега следваше да бъде взето. Допускане чрез превръщане на изкупителни жертви на офицери и служители от българската армия като зашита и прикриване на този инцидент, е абсолютно недопустимо“.

Представителят на АБВ в парламента от коалиция „БСП за България“ Владимир Маринов пое ангажимент в рамките на парламентарен контрол въпросите по случая да бъдат отправени към министъра на отбраната. Той подчерта важността на събитията в Чешнегирово и от гледна точна на националната сигурност

Председателят на ПП АБВ Румен Петков подчерта, че докато не приключат следствените действия, не бива да се спекулира с хипотези по случая. Той допусна, че с поредицата пропуски от страна на американските партньори, включително и скритата информация за събитията в Чешнегирово, се тества общественото мнение от страна на американците – докъде българската страна може да бъде институционално и граждански безхаберна и докъде е готова да участва в собственото си унищожение като суверенна държава.

„Липсата на реакция от страна на МО е самоунизителен грозен акт. Наказанията на служителите във Военна полиция са престъпление към честта на българския офицер“.

Pin It on Pinterest