ПП АБВ изпрати конкретни предложения, в контекста на пандемичната и следпандемична реалност, до МС, МЗ, БЛС и ресорната парламентарна комисия

В официално писмо ПП АБВ изпрати конкретни предложения, в контекста на пандемичната и следпандемична реалност.

Предложенията са базирани на резултатите от проведените форуми по въпроса за COVID-19, инициирани от ПП АБВ и са адресирани до МС, БЛС и ресорната парламентарна комисия. Това съобщи пред медиите доц. Георги Кючуков, член на ИБ на ПП АБВ. В шест пункта партията засяга въпроси от здравен, икономически и социален характер.  

  1. Да се актуализира финансирането на лечебните заведения. Вместо 85% да се изплаща 100% от средномесечната заработка на тези лечебни заведения, които не прекратиха или не редуцираха своята дейност в периода на извънредното положение и след него. В противен случай това ще се отрази (и вече се отразява) на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, изнесъл тежестта на борбата с епидемията.
  2. Държавата да покрие допълнителните разходи на лечебните заведения за болнична помощ, извършени при разкриването на нови структури за борба с инфекцията
  3. Държавата да поеме ангажимент за подпомагане на селското стопанство, което в момента е лишено от участие във всякакви компенсаторни механизми. При задълбочаване на икономическата криза изхранването на населението ще зависи основно от продукцията на селското стопанство.
  4. Предлагаме да се направи обстоен анализ на състоянието на здравеопазването, рисковете от продължаване на процеса на разпространение на вируса и изготвяне на алгоритми за действие в подобни условия.
  5. Правителството на Р. България да вземе отношение и съвместно с Европейските структури категорично да се противопостави на опитите за всяване на паника сред народите по света от страна на СЗО.
  6. Предлагаме на партиите, представени в НС да организират анкетна комисия, която да проучи и оцени действията на НОЩ и правителството за справяне с епидемията. Тази комисия да проучи документацията от заседанията на НОЩ.

Доц. Кючуков коментира, че все по-осезателно е усещането, че пандемията от коронавирус от чисто медицински проблем се превърна в бизнес и политически проект. Той изрази съмнение в начините за водена на статистика за болестта, на провеждания скрининг на заболеваемостта с PCR-тестове, както неяснотите по удължаване на извънредната ситуация.

Pin It on Pinterest