Позиция на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ по повод на съвместното изявление на петте водещи ядрени сили

ПОЗИЦИЯ

на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“

по повод на съвместното изявление на петте водещи ядрени сили за недопускане на война помежду им

САЩ, Русия, Китай, Обединеното кралство и Франция  препотвърдиха  свои предишни изявления, че тяхното ядрено оръжие не е насочено срещу цели от тази петорка или срещу която и да е друга държава.

„Заявяваме, че в ядрена война не може да има победители и тя никога не бива да бъде започвана.“

„Смятаме, че разпространението на такива въоръжения трябва да бъде предотвратено.“

„Подчертаваме стремежа си да работим с всички държави за създаването на атмосфера на сигурност, по-благоприятна за напредъка в разоръжаването с крайна цел изграждането на свят, свободен от ядрено оръжие, без да е накърнена чиято и да е сигурност“, пише още в декларацията.

По-ясно едва ли може да се каже. Ядрената петорка не само се обявява срещу използването на съществуващото ядрено оръжие, но и заявява, че разпространението на ядрено оръжие трябва да бъде предотвратено.

Напълно в духа на декларацията на основните ядрени сили България трябва да се ангажира страната ни да не допуска на своя територия разполагането на ядрени оръжия. В духа на тази декларация България официално трябва да се противопостави на българските атлантически  субекти, които настояват за разполагане на ядрено оръжие у нас, с което  стават „по-католици от папата“. Нещо повече, на всички форуми и във всички политически формати, в които България участва, страната ни трябва да бъде активен, подчертаваме активен, защитник на неразпространението  на ядрено оръжие. България трябва не просто да очаква и да изпълнява заповеди от вън, но и да бъде енергичен съзидател на геополитическата борба за мир.

Днешният момент е изключително подходящ българските парламентарни сили да заявят недвусмислено и писмено да се ангажират с призивите „България – зона свободна от ядрено оръжие!“ и „България –зона на мира!“

ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ използва случая, да изрази своето голямо удовлетворение от началото на диалог между САЩ и Русия, чийто свидетелство е подписаната декларация.

Pin It on Pinterest