Позиция на ПП АБВ относно очертаващата се финансова криза в здравеопазването

Днес е седми април – Международния ден на здравето, професионалния празник на работещите в сферата на здравеопазването.

От всички страни се изпращат послания с пожелания за здраве и успех на хората, които се грижат за един от най-важните ресурси на държавата – човешкото здраве.

На този фон медиците получиха един малко очакван „подарък“ от НЗОК. Съобщено беше, че лечебните заведения ще получат 85% от средната заработка за месец.  Това решение повдига доста въпроси:

  1. Значи ли това, че финансиращите здравеопазването преценяват, че медиците в България изпълняват в непълна степен своите задължения? Факт е, че обемът на работа в повечето лечебни заведения е редуциран поради затруднения достъп на болните и поради ограниченията за планово обслужване на пациенти. Въпреки това, до този момент не ни е известно някъде в страната да се отказва медицинска помощ на нуждаещите се.
  2. Трябва ли работещите в сферата на здравеопазването да бъдат „наказвани“ по този начин заради пандемията от коронавирус? Очевидно е, че подобна мярка по отношение на финансирането ще се отрази на заплащането им. Сутринта на седми април Министър Банов гарантира запазване на трудовите възнаграждения на работещите в областта на културата, въпреки че повечето културни институти не работят. Доколкото ни е известно, служителите в съдебната система, които също се трудят в редуциран график, не са пострадавши от епидемията. Без ни най-малко да подценяваме техния труд и умения, ние считаме, че в момент на епидемия трудът на всички в системата на здравеопазването е от жизнена важност за състоянието на държавата.
  3. При посочената ситуация мениджърите на лечебните заведения имат Няколко възможности за действие. На първо място стои възможността за намаляване на работните заплати – стъпка, до която едва ли ще прибягнат.  Могат да наредят редуциране на здравните грижи към нуждаещите се, което също е малко вероятно, предвид факта, че медицинското съсловие се състои от хора с висок морал и чувство за дълг към обществото. Най-вероятно тази схема на заплащане ще доведе до драстично увеличаване на дълговете на лечебните заведения, което води до подкопаване основите на системата.
  4. От началото на пандемията това е третият „подарък“, който системата на здравеопазването получава.  На първо място ни беше обяснено, че всеки от нас ще се срещне с коронавируса и голяма част от нас ще заболеят. Това се случи на фона на недостатъчната подготвеност на системата със защитни средства. На второ място, с една много положителна мярка, като бонуса за работещите на първа линия, се постигна разделяне на съсловието и създаване на напрежение поради неизяснената и неточна методика на разпределение на средствата. Днешният „подарък“ е третият по ред.

Не сме очаквали такова празнично унижение за хората, които рискуват всичко, дори и живота си в името на нацията ни!

Pin It on Pinterest