Позиция на Политическия съвет на Коалиция „БСП за България“

Политическият съвет на Коалиция „БСП за България“ смята за правилно, че нашата парламентарна група подкрепи мерките, които имаха пряко отношение към опазване здравето на българските граждани и във връзка с това подкрепи обявяването на временно извънредно положение от парламента на Република България. 

Успоредно с това, Съветът се солидаризира с оценката на ПГ на Коалиция „БСП за България“ за ограничения характер на мерките за преодоляване на кризата, предприети от управляващото мнозинство в социалната и икономическата сфера, защото те нямат реален положителен ефект върху икономиката и живота на хората. В подкрепа на направената оценка говорят фактите:
● хиляди българи, необхванати от мерки за подпомагане, останаха безработни;
● цели сектори в икономиката се сриват, оставени  без реални действия от страна на държавата за тяхното оцеляване;
● правителството не представи ясен план за преодоляване последиците от кризата. Съветът подкрепя ръководството и действията на Парламентарната група „БСП за България“ в 44-ото Народно събрание като правилни и отговарящи във висока степен на очакванията на българското общество преди и по време на извънредното положение, обявено във връзка с епидемията от коронавирус. Съветът подкрепя като реалистични и правилни предложените от ПГ на „БСП за България“ алтернативни мерки. Препоръчва на народните представители от Коалицията да продължат да предлагат и да отстояват решения, отнасящи се до най-засегнатите сфери на обществено-икономическия живот като: здравната система; селското стопанство; туризма и строителството, като се постави акцент върху защитата на малките и средни предприятия, работните места, доходите, неравенствата и обедняването. Съветът предлага по отношение на данъчната политика парламентарната група да внесе отново за разглеждане в НС предложението за намаляване на 9% ДДС върху храните и лекарствата. Ръководството на Коалиция „БСП за България“ оценява, че цялостната й дейност и основни нейни инициативи остават неизвестни за обществото поради негативната медийна кампания, която се води срещу „БСП за България“ като единствена парламентарна опозиция и в частност срещу нейното ръководство.  Ние оценяваме положително ролята на БСТВ като медия, отстояваща свободното слово във време, в което корупция и тайни споразумения между медии, политици и олигарси са широко разпространени практики, в резултат на което България се нарежда на 111-о място по свобода на словото, на последно място в ЕС. Съветът цени високо работата на екипа на БСТВ и подкрепя усилията на ръководството за нейното оздравяване и развитие.               Българска социалистическа партия
Комунистическа партия на България
Политически клуб „Екогласност“
ПП „Нова зора“
Политически клуб „Тракия“

Pin It on Pinterest