Политическо споразумение за REACT-EU

Европейската комисия приветства политическото споразумение между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета относно пакета „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU).

Това е първото досие от политиката на сближаване, за което тристранните преговори са приключили, в очакване на окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент на пленарно заседание и от Съвета.Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра каза следното: „Приветствам днешното политическо споразумение за REACT-EU. От самото начало политиката на сближаване заема централно място в борбата с пандемията благодарение на Инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса. Тази инициатива е стъпка напред в подпомагането на възстановяването на държавите членки и предоставя допълнително финансиране, което попълва празнината между първата спешна реакция в кризата и дългосрочното възстановяване на икономиката, ползващо се с подкрепата на програмен период 2021—2027 г. Работим упорито, за да осигурим справедливо и сближаващо възстановяване.“REACT-EU разполага със специално заделена сума от 47,5 милиарда евро (50,5 милиарда евро по текущи цени), предназначена да продължи и разшири реакцията при кризата и мерките за преодоляване на последиците от кризата чрез двата пакета за инвестиционни инициативи в отговор на коронавируса (CRII и CRII+), с което ще гарантира, че икономическото и социалното възстановяване от пандемията от коронавирус ще продължат безпроблемно и без прекъсване.Следващи стъпки В съответствие със своите роли и процедурите Европейският парламент и Съветът трябва официално да приемат Регламента за Многогодишната финансова рамка (МФР) и одобреното на 10 ноември 2020 г. междуинституционално споразумение. Общият пакет на REACT-EU зависи от цялостните преговори по МФР.REACT-EU се очаква да влезе в сила на 1 януари 2021 г. Първите изменения на програмата и новите специални програми за разпределение на допълнителните ресурси се очакват през първото тримесечие на 2021 г. 

Pin It on Pinterest