Полицейско насилие срещу ромското население в ЕС

Във вторник, една година след като Парламентът осъди структурните антиромски нагласи, евродепутатите ще направят преглед на развитието на ситуацията по време на дебат със Съвета и Комисията.

В съответствие с констатациите на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) от 2020 г. в целия ЕС продължават да се съобщава за прекомерна употреба на сила, полицейска агресия и неправомерни действия срещу роми. Докладът на FRA разкрива също така, че ромите са обект на широко разпространена бедност, неадекватни условия на живот, лошо здраве, изключване от пазара на труда и тормоз.

В резолюцията си от септември 2020 г. Парламентът осъди продължаващото социално изключване и антиромските нагласи, които водят до непропорционално криминализиране на ромите. По време на неотдавнашния дебат в Комисията по граждански свободи евродепутатите призоваха Комисията и държавите членки да предложат по-добро законодателство и конкретни политически мерки за предотвратяване на подобни инциденти и осигуряване на справедливост за жертвите, като същевременно поставят борбата срещу антиромските нагласи в центъра на политиките на ЕС.

Pin It on Pinterest