По жалба на ВМРО! Съдът задължи ОИК Казанлък да прекрати предсрочно правомощията на кмета от ДПС на село Копринка

С решение № 1413 от 03.02.2021 г. състав на Трето отделение на ВАС остави в сила решение № 57 от 11.02.2020 г. по адм. д. № 68 от 2020 г. Административен съд, гр. Стара Загора, с което отмени по жалба на „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ решение от 15.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Казанлък за отхвърляне на предсрочно прекратяване на пълномощията на Кенан Шакир Саид като кмет на с. Копринка, общ. Казанлък, и връща преписката на Общинска избирателна комисия – Казанлък за ново произнасяне, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на материалния закон.

Pin It on Pinterest