Планът за инвестиции за Европа предсрочно надхвърля целта за инвестиции от 500 милиарда евро

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента си да мобилизират 500 милиарда евро инвестиции в рамките на Плана за инвестиции за Европа.

·         От юли 2015 г. насам Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) мобилизира допълнителни инвестиции от 514 милиарда евро в целия ЕС, като по този начин постигна целта си половин година преди приключването на инициативата.

·         ЕФСИ — финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа, несъмнено оказа въздействие върху икономиката на ЕС и доказва своята многофункционалност в отговор на пандемията на коронавирус.

·         През последните пет години стотици и хиляди предприятия и проекти се възползваха от него, благодарение на което Европа става по-социална, по-екологична, по-новаторска и по-конкурентоспособна.

През последните години и особено след разпространението на пандемията от коронавирус акцентът на ЕФСИ се измести: той вдъхнови InvestEU — новата инвестиционна програма на Комисията за периода 2021—2027 г., и вече допринася за Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса. ЕФСИ също така ще играе възлова роля за пакета от мерки NextGenerationEU за възстановяване на европейската икономика след шока от коронавируса. ЕФСИ ще направи това чрез допълнителни средства за Инструмента за подкрепа на платежоспособността, чиято цел да предотврати случаите на несъстоятелност сред европейските предприятия.

Pin It on Pinterest