Пламен Тачев и Мирослав Петров се ангажираха да съдействат за важни проекти в община Червен бряг

В община Червен бряг се проведе среща между кмета д-р Цветан Костадинов, народния представител от ГЕРБ инж. Пламен Тачев и областния управител на Плевен Мирослав Петров. На срещата бяха обсъдени въпроси относно рехабилитация на ВиК мрежата на ул. „Антим I“ и ул. „Г.С.Раковски“, за което е осигурено финансиране от МРРБ на стойност 370 000 лв. Д-р Костадинов помоли за съдействие за цялостна рехабилитация на тези два важни участъка след подмяна на водопровода, тъй като те са част от републиканската пътна мрежа – ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг). Улиците са с нарушена нивелета, слягания, множество неравности, надлъжни и напречни пукнатини. Всичките видими повреди са предпоставка за ПТП, а лошото отводняване довежда до наводняване на прилежащите имоти и при малък дъжд.
С рехабилаитацията на тези два участъка ще се реши много важен транспортен проблем на общината – безпроблемна връзка между път ІІІ-3006 и път ІІІ-306.


Д-р Костадинов ги запозна и потърси съдействие за решаването на един голям проблем – ремонта на бул. „Европа“ и довеждащ общински път PVN 2193 – пътна връзка за южна промишлена зона, която е в изключително лошо състояние. Предприятията там осигуряват препитание на хидяли семейства. Общината има разработени проекти и готовност за изпълнение при осигурено финансиране.


Друг изискващ намиране на бързо решение проблем е неотложен ремонт на ул. “Сава Младенов“ в V квартал, за която също има разработен проект.

Пламен Тачев и Мирослав Петров поеха ангажимент да съдействат за осигуряване на целево финансиране на тези важни за населението на общината проблеми.

Pin It on Pinterest