Петър Чобанов: Дали МФ е вече супер министерство и защо се противопоставят ведомства в законите

Не виждаме представители на правителството, които явно не се интересуват от този законопроект.

Но, какво да се интересуват, като той е написан по един много интересен начин, който е еманация на законотворческите успехи, подходи и умения на управляващото мнозинство. Това заяви депутатът от ДПС доц. Петър Чобанов по време на дебатите за второ гласуване на поправките в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чийто вносител е МС.

Този закон още когато го приемахме на първо четене беше ясно, че едва ли има голям смисъл от него и е написан по начин, който не съответства на нормалните нормативни правила. Но както и да е приехме го, приехме 6 параграфа, от които между първо и второ четене отпаднаха 4 от тях. От които единия с изказване след малко по параграф 2 ще видим как звучи. Тоест остава 2 параграфа, подчерта депутатът, който е член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

Доц. Чобанов поясни, че всъщност са останали два параграфа, между двете четения. Предложен е и допълнителен параграф от зам.-председателя на НС Кристиан Вигенин, който е можел да предаде някакъв смисъл на закона. Но в комисия той беше оттеглен от проф. Румен Гечев. Тоест предложен и оттеглен едновременно, което продължава еманацията и доказателствата за умението в законотворчеството, подчерта Петър Чобанов.

Депутатът обърна внимание върху конкретния текст на параграф 2. Какво гласи той – централното координационно звено може да бъде организирано в администрацията на Министерски съвет, в рамките на специализираната администрация на Министерство на финансите или на друго министерство, заяви депутатът.
И помоли колегите юристи и може би зам.-председателя на НС Ива Митева от ИТН, която има доста опит в това отношение, да се опитат да обясни дали този текст е изряден от нормативна гледна точка?

Чобанов заяви, че централното координационно звено може да бъде организирано на едно и друго място. Тоест така се разбира, че може да бъде организирано и на двете места едновременно. Поясни, че тъй като разграничението или е поставено след първите два текста, значи то може да бъде организирано в Министерски съвет, запетайка в специализираната администрация на Министерство на финансите. Тоест и на двете места или в друго министерство.

И кому е необходимо, изрично да бъде посочвано Министерство на финансите като такова и да има разграничение или в друго министерство. По какво Министерството на финансите тук, в какво качество се отличава от другите министерства, попита депутатът и заяви защо трябва да ги разграничаваме или Министерството на финансите е супер министерство?

Трябва изрично, да го отбележим, да променим нормативната уредба тогава и вече във всеки един закон да се говори за министерства, изрично да отделяме, Министерството на финансите за да му предадем това много важно значение, което тук в този закон му се предава“, подчерта Чобанов.

Той заяви, че този текст е можело да гласи – Министерски съвет решава къде да бъде организирано централното организационно звено. И от там нататък нямаме да имаме противопоставяне на министерства. Няма да имаме юридическа неяснота, какво точно иска да каже този текст, заяви депутатът.

В заключение той подчерта, че като цяло предложеният закон е абсурден, тъй като от шест параграфа отпадат четири, а другите два нямат особен смисъл.

Pin It on Pinterest