Парламентарната комисия по образование присъди плакет за програмата „Русезнание“

Русенският музей получи плакет и грамота за награда „Училището в музея, музеят в училището“, присъдена от Парламентарната комисия по образованието и науката.

Отличието бе дадено в края на миналата година за образователната програма „Русезнание“, във фокуса на която попада местното културно и природно наследство, неговото изучаване, популяризиране и споделяне. На лицевата страна на плакета е изобразена сградата на Народното събрание, а на гърба е образът на Антим I, председател на Учредителното народно събрание, 1879 г.

От ВМРО – Русе изразяват задоволство и благодарят това отличие.

Още от 2007 година ВМРО, а в последствие и с партньорството на НЧ „Гоце Делчев“ и РИМ – Русе, развиваме и награждаваме децата на Русе за техните познания. Стотици деца покрай състезанието научиха за множество факти, събития и личности свързани с нашия град. Това е традиция, която ще продължим да следваме и развиваме през всяка следваща година, посочват още от ВМРО – Русе.

Pin It on Pinterest