ЕК прие насоки за насърчаване и популяризиране на европейските произведения и за защита на уязвимите зрители

Европейската комисия прие насоки, които ще помагат на държавите членки в прилагането на преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги. Тези насоки

Прочетете повече

Планът за инвестиции за Европа предсрочно надхвърля целта за инвестиции от 500 милиарда евро

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента си да мобилизират 500 милиарда евро инвестиции в рамките

Прочетете повече

Ева Майдел: Още в началото на германското председателство трябва да бъде финализиран планът за възстановяване на Европа

Ротационното председателството на Германия на Съвета на ЕС идва в доста трудни времена не само за Европа, но и за

Прочетете повече

ЕК реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България във връзка с Рамковата директива за морска стратегия

Европейската комисия призова България да спази задължението си за докладване съгласно Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО). Целта на тази директива е да

Прочетете повече

Pin It on Pinterest