Прилагане правото на ЕС по време на пандемия – годишен доклад на Европейската комисия

През 2020 г. Европейската комисия е започнала общо 903 нови производства за установяване на неизпълнение на задължения спрямо държавите членки

Прочетете повече

Калоян Паргов: Българските антифашисти се борят за по-справедлив свят и тази истина не може да бъде заличена

На алеята към Гарнизонното стрелбище има табела, на която пише, че това е мемориален комплекс на политическо и национално помирение

Прочетете повече

Опростяване правилата за държавна помощ и нови възможности в подкрепа на възстановяването от пандемията

Европейската комисия прие разширяване на приложното поле на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), което ще позволи на държавите членки

Прочетете повече

Pin It on Pinterest