Отношенията между ЕС и Обединеното кралство и борбата срещу COVID-19 заемат централно място в дебата след срещата на върха

В сряда председателят на Европейския съвет Шарл Мишел ще представи и обсъди с евродепутатите резултатите от Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

Очаква се държавите членки да постигнат съгласие по общи стандарти за оценка на епидемиологичните рискове от COVID-19 и общи критерии за ограниченията за пътуване, карантината и протоколите за тестване в ЕС, за което призова Парламентът в резолюция, приета на 17 септември.

След преглед на състоянието на преговорите относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство с Мишел Барние, евродепутатите ще обсъдят подготвителната работа — както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки — за всички възможни сценарии след 1 януари 2021 г.

Евродепутатите ще обсъдят и резултата от дебата в Съвета относно изменението на климата и намаляването на емисиите в ЕС. Парламентът прие амбициозната си позиция относно предложението за законодателен акт в областта на климата при гласуване в пленарна зала на 7 октомври.

Накрая, евродепутатите ще очертаят стратегията си за бъдещите отношения между ЕС и Африка, която също бе обсъдена от държавните и правителствените ръководители по време на тяхното заседание.

Pin It on Pinterest