Отличиха Мария Габриел с Годишната награда на Виенския икономически форум

Българският еврокомисар Мария Габриел беше отличена с престижната Годишна награда на Виенския икономически форум „Партньор на годината за 2020“ за принос в икономическото развитие на регионално и международно ниво на държавите от Форума.

 В събитието на високо равнище, целящо насърчаване на икономическото сътрудничество между страните от Адриатическо до Черно море, взеха участие премиери на държавите от региона, сред които Авдула Хоти – министър-председател на Косово, Денис Шмигал – министър-председател на Украйна, Фатмир Битики – заместник министър-председател на Република Северна Македония, министри, икономически организации. „Годишната награда на Виенския икономически форум е отличие, което приемам с признание и отговорност. Ценя високо ролята на Форума като надеждна платформа за насърчаване на регионалното икономическо сътрудничество и обмен на новаторски идеи“, коментира българският еврокомисар. В рамките на Форума се проведе специална сесия „90-минути с комисар Мария Габриел“, посветена на мобилността в цифровия свят и възможностите и предизвикателствата за регионалната икономика. Българският еврокомисар представи ключовите си инициативи, формиращи визията за създаване на Европейска стратегия на знанието. Това са изграждане на Европейско пространство на образование до 2025 година, укрепване на Европейското научноизследователско пространство и новия План за действие в областта на цифровото образование. Като конкретна мярка за преодоляване на различията в постиженията на държавите в областта на иновациите, тя посочи инициативата ERA4YOU за насърчаване на междусекторната мобилност.  Европейските университетски алианси ще осигурят дългосрочна рамка за транснационално сътрудничество, което позволява свободно движение на знания и таланти. Чрез стратегиите за интелигентна специализация ще се укрепят регионалните иновационни екосистеми и тяхното взаимодействие. Мария Габриел открои и ролята на Програмите „Хоризонт Европа“ и „Еразъм+“ за подобряване на научноизследователския потенциал, мобилността, за подкрепа на екологичния и цифровия преход. Тя даде пример с мисията в рамките на програма „Хоризонт Европа“ за интелигентни градове, като отбеляза: „Амбицията ни е до 2030 г. да имаме 100 климатично-неутрални градове. Предвиждаме и създаването на Глобален център за знания в областта на градовете и климата, който ще подобри взаимодействието между европейските и местните инициативи в областта на климата и градовете“. Българският еврокомисар наблегна, че ЕС продължава работата по изпълнението на Цифровата програма за Западните Балкани, която бе предложена от нея през 2018 г. За кратко време бяха реализирани важни постижения: регионално споразумение за намаляване таксите за роуминг между шестте партньори от региона и очакваното им премахване от 1 юли 2021 г., разгръщане на широколентовия достъп, сътрудничество в киберсигурността и др. „Цифровите умения и образованието са сърцевината на икономиката на знанието, към която се стремим. Трябва да имаме цялостен подход, в който Цифровата програма за Западните Балкани и предложената от мен Програма за иновации да се допълват взаимно и носят конкретни ползи за гражданите и бизнеса. Имаме добри примери и истории на успеха. Всяка една от тези инициативи ще бъде обогатена с нови възможности в рамките и на сегашния ми ресор“, заключи Мария Габриел.

Pin It on Pinterest