Политика

От ПП-ДБ питат: Има ли пари община Пловдив за ремонта на Хуманитарната гимназия и колко качествен е той?

Четирима общински съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) изразиха своите опасения относно качеството и графика на ремонта на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив, която е паметник на културата от национално значение. Добромира Костова, Тодор Токов, Веселина Александрова и Александър Ракшиев зададоха осем въпроса на кмета на града Костадин Димитров, търсейки отговори относно напредъка и качеството на извършваните дейности.

Техните опасения произтичат от факта, че сградата е дом на две хиляди ученици и преподаватели от две пловдивски училища и изисква спешно внимание. Въпреки че бяха направени някои подобрения, като например смяната на 242 дървени прозореца и ремонта на 3150 m² фасада около тях, остават много задачи. Сред тях са прозорците около входната врата и актовата зала, кръглите прозорци около централното стълбище и покривът, който се нуждае от ремонт, тъй като води до течове в някои класни стаи и допълнително уврежда фасадата. Вътре в сградата състоянието на пода, гредоредите и вратите също е лошо и представлява риск за учениците и персонала, обясняват от ПП-ДБ.

Съветниците искат от кмета да предостави подробности за ремонтите, които вече са завършени, тяхната обща стойност, броя на прозорците, които са сменени, оставащия брой прозорци за смяна и прогнозната цена за това. Те също така питат дали има неизплатени фактури към изпълнителя, сумата на тези фактури и кога се очаква да бъдат платени. Кметът трябва да оцени и оставащите разходи за ремонт на сградата, дали цялото финансиране е налично и ако не, какви стъпки ще предприеме общината, за да осигури необходимите средства. От ПП-ДБ искат да знаят и какви са очакваните срокове за завършване на целия ремонт, независимо дали финансирането е осигурено или не.

Сградата на Хуманитарната гимназия е важна част от културното наследство на Пловдив и безопасността на учениците и персонала вътре е основен приоритет, припомнят от ПП-ДБ.

Те очакват отговори на въпросите си до следващата сесия на Общинския съвет на града.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest