Остават 8 дни за кандидатстване по обявената покана за създаване на новите центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО

До 18:00 ч. българско време на 15 октомври Европейската комисия очаква кандидатурите на всички партньорски организации, които биха желали да управляват бъдещите 13 информационни центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България.

Годишните безвъзмездни средства за съфинансиране на работата на всеки един център ЕВРОПА ДИРЕКТНО за 2021г. е предвидено да бъдат 20 267 евро. Освен тази сума, за 2021 г. ще има и допълнителен грант от 3 200 евро за организацията на официалното откриване на всеки център. Работата на новото поколение центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО (2021 – 2025 г.) се планира да започне от 1 май 2021 г. Годишните безвъзмездни средства за съфинансиране на един център за периода 2022 – 2025 г. се очаква да бъдат 30 400 евро.

В процедурата могат да се включат публични органи (напр. община или местен/регионален орган на друго равнище), както и асоциации на местни органи, организации с нестопанска цел, социални партньори или учебни заведения. Физически лица не се допускат за участие.

Пълната информация се съдържа в Поканата за представяне на предложения ED-BG-2020. Към нея е приложено „Ръководство за заявителите“, в което е описано как да се потърси помощ при възникнали въпроси.

Предложенията се подават единствено онлайн до 15.10.2020 г., 17:00 ч. централноевропейско време (18:00 ч. българско време) през Портала „Финансиране и обществени поръчки“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-bg-2020

На интернет страницата на Представителството на Европейската комисия в България ще намерите рубрика „Въпроси и отговори“, която се актуализира регулярно и съдържа полезна информация  в случай на интерес към тази процедура.

Контекст

Центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО работят в България от 2008г. насам. Те са част от европейската мрежа от информационни центрове EUROPE DIRECT, която се управлява от Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. В държавите членки местната мрежа се управлява от съответното Представителство на Европейската комисия.

Основната им задача е да общуват с местните общности относно ролята и дейностите на Европейския съюз като използват разнообразни комуникационни инструменти – събития, социални мрежи, публикации в медиите, електронни бюлетини, уебсайтове и др. Експертите от ЕВРОПА ДИРЕКТНО представят европейските инициативи и политики, и ги обсъждат с гражданите, събират мнения и обратна връзка, и по този начин правят работата на европейските институции по-ясна, а правомощията на ЕС по-разбираеми. През няколко години мрежата се обновява чрез покани за представяне на предложения от заинтересованите страни.

Целта на поканата е да бъдат създадени общо 13 центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО – най-малко по два центъра във всеки от 6-те района за планиране (ниво NUTS2), но в различните области на България (ниво NUTS3), без област София (столица).

Pin It on Pinterest