Основните права в ЕС са застрашени, алармират евродепутатите

Парламентът ще обсъди във вторник и ще гласува в сряда своя годишен доклад за състоянието на основните права в ЕС за периода 2018-2019 г.

Очаква се евродепутатите да алармират за влошаването на спазването на основните права и ценностите на ЕС и да подчертаят острата нужда от въвеждането на механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни права.

Наред с други теми, проектът на текста:

  • подчертава, че хората от групи в неравностойно положение са най-силно засегнати от строгите икономии и призовава за въвеждането на икономически политики, които отчитат социалните стандарти;
  • осъжда „организираната реакция“ срещу равенството между половете, правата на жените и сексуалното и репродуктивно здраве и права, както и множество постоянни форми на насилие над жените;
  • подчертава, че употребата на изказвания, подбуждащи към омраза, става все по-нормализирана и че различни форми на расизъм се проявяват не само от екстремисти, но и от някои политически лидери и членове на правителства;
  • осъжда атаките срещу свободата на медиите, независимостта и плурализма, както и срещу журналисти;
  • изразява сериозна загриженост относно насилствените връщания на бежанци и хуманитарната ситуация в горещите точки;
  • критикува усилията на някои правителства да отслабят разделението на властите и независимостта на съдебната власт; и
  • призовава държавите членки да се въздържат от приемане на закони, ограничаващи свободата на организирани събирания и осъжда непропорционални насилствени намеси.

Pin It on Pinterest