Огнян Ценков: Балкански, Турски или Руски потокът отминава Видин

Четири години след подписването на Пътната карта за българската газопреносна инфраструктура, ние от Републиканци за България се намираме в землището на община Макреш, област Видин.

Това е част от газопровода “Турски поток”, чрез който Сърбия получава природен газ. Трасето на газопровода от българо-турската до българо-сръбската граница преминава през 11 области и 34 общини. Пет от тези общини са в област Видин.

За този газопровод са платени 3 милиарда лева и са изговорени доста неща. Дали се нарича Балкански, Турски или Руски, за жителите на област Видин по-важното е, че този поток минава и ни отминава. Доставяме газ на Сърбия, но не и на общините в област Видин и Северозападна България. Защитихме чужди интереси, а интересите на българските граждани?! Защо общините от нашия регион не са включени в 10-годишния план за разширяване на газопреносната мрежа? Защо България е на последно място в Европа по битова газификация – едва 3 % от домакинствата? Природният газ е един от най-евтините енергоизточници. Необходим и икономически изгоден за бизнеса. Екологичен.

Настояваме Пътната карта за българската газопреносна инфраструктура, подписана преди 4 години – на 3 юни 2017 г., да бъде представена пред българските граждани.

Ние, Републиканци за България отново заявяваме, че газифицирането на Северозападна България е наш приоритет и няма да пестим сили и енергия за постигането на тази цел.

За да бъде по-ниска себестойността на произвежданите стоки, за по-ниски разходи на домакинствата, за по-чист въздух – няма технически пречки!

Има нужда от действия!

Pin It on Pinterest