Общинските съветници от ГЕРБ Русе отказват да участват в сесията

До
                                                         г-н Иво
Пазарджиев
                                                        Председател на Общински съвет – Русе

                                                        До
                                                        г-н Пенчо Милков
                                                        Кмет на Община Русе

ДЕКЛАРАЦИЯ

от името на групата на ПП ГЕРБ
в Общински съвет – Русе

Уважаеми господин Председател,
Уважаеми господин Кмет,

        На основание Решение за обявяване на извънредно положение, прието от
Народното събрание на Република България и във връзка с разрастващата се
пандемия от COVID – 19, общинските съветници от ПП ГЕРБ предложихме по
официален ред планираното и насрочено за днес редовно заседание на
Общински съвет – Русе, да бъде отложено до нормализиране на обстановката
в страната или при възможност да се проведе онлайн.
        С изненада научихме от медиите, че все пак е взето решение, сесия да
има. Въпреки извънредната обстановка в страната и пренебрегвайки
насоките на Националния щаб да сме социално отговорни. А именно – да
поставим себе си и близките си в социална изолация. В 21 век, когато
комуникациите могат да са изцяло онлайн, недоумяваме кое налага
провеждането на сесия очи в очи. Още повече, че липсват точки в дневния
ред, които да касаят важни и неотложни въпроси за жителите на община
Русе. В момента структурните фондове се преструктурират и дали ще
гласуваме даване на съгласие да се кандидатства по проекти, не е въпрос,
който не търпи отлагане. Не е въпрос, който касае здравето на нашите
съграждани и сънародници, а то трябва да е приоритет на всички нас.
Вчера дори Министерски съвет проведе онлайн заседание за пръв път.
Единствено народните представители работят, тъй като Парламентът е
законодателен орган и в момента приема Закон за мерки по време на
извънредното положение, в което явно не разбирате, че се намираме. В
същото време на среща на първите мъже в държавата, Президентът призова
институциите да бъдат пример за дисциплина и подражание.
Разумното управленско решение бе да се отложи сесията, по примера на
общинските съвети във Велико Търново, Варна, Благоевград и други.

Уважаеми колеги,
Мисля, че на всички в тази зала трябва да е ясно, че ситуацията се
променя с всеки изминал час и заболелите стават все повече. Единственият
начин да опазим здравето на българите, е свързан със социална изолация.
Групата на ПП ГЕРБ няма да участва в това заседание на Общинския съвет –
не защото се страхува за здравето си, а защото сме убедени, че това е
отговорното поведение. Това е примерът, който трябва да дадем на нашите
съграждани. В тази зала има много възрастни хора, които са от рисковата
група, и които според една от последните Заповеди не трябва да са повече
от двама на открито. Да не говорим за закрито непроветриво пространство,
каквато е Пленарна зала.
  С оглед гореизложеното и при спазване препоръките на здравните власти,
общинските съветници от ПП ГЕРБ отказваме да участваме в заседанието на
Общинския съвет и настояваме всички общински съветници да работят за
спешно изграждане на повишена лична отговорност и разумно поведение сред
гражданите в тези кризисни условия.

                   С уважение: Бедрос Пехливанян

Pin It on Pinterest