Общинският съветник от ГЕРБ-София Анна Стойкова присъства на информационна среща за безплатна подмяна на печки в Банкя

Общинският съветник от ГЕРБ-София Анна Стойкова присъства на първата информационна среща за район „Банкя“ по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“. 

Проектът цели да намали емисиите на фини прахови частици от битово отопление.

Анна Стойкова поздрави присъстващите и подчерта важността от успешното изпълнение на проекта за подобряване качеството на въздуха. Тя заяви, че Столична община е защитила 57 млн. лева Европейско финансиране по две програми, насочени към домакинствата за подмяната на старите печки с твърдо гориво. „Програмата ще се реализира с активното участие на хората, които искат да бъдат отговорни към природата. Столичната община положи много усилия в тази посока, изпълнява програма от 100 мерки за качеството на въздуха и постигна категорични резултати“, добави Стойкова.

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

Експертите по проекта отговориха на всички поставени въпроси.

Допълнителна информация можете да намерите и тук: https://www.sofia.bg/en/opos

Следващата среща в район „Банкя“ ще се проведе на 2-ри юли (четвъртък) от 18:00 до 20:00ч. в Туристическия информационен център в гр. Банкя.

Pin It on Pinterest