Обществена консултация относно реформа на законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти

Като част от работата си по създаване на ориентирана към бъдещето и устойчива на кризи регулаторна рамка за фармацевтичния сектор, Европейската комисия публикува днес обществена консултация относно преразглеждането на законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти.

Това е последната стъпка към амбициозна реформа, както беше обявено във Фармацевтичната стратегия за Европаприета през ноември 2020 г.

Консултацията ще продължи до 21 декември и ще събере становищата както на широката общественост, така и на заинтересованите страни в подкрепа на общата оценка и на оценката на въздействието на преразглеждането на законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти. Тя е продължение на обществената консултация, проведена при изготвянето на самата стратегия.

От приемането на стратегията насам Комисията работи по редица действия в тясно сътрудничество с органите на държавите членки, Европейската агенция по лекарствата и организациите на заинтересованите страни. Едно от основните водещи действия е преразглеждането на общото законодателство в областта на фармацевтичните продукти, предвидено за края на 2022 г., което се подкрепя и от текущо проучване. Други водещи действия по стратегията са съсредоточени върху оценката на здравните технологии, пространството на здравни данни на ЕС, законодателството в областта на редките заболявания и лекарствата за деца и укрепването на непрекъснатостта и сигурността на доставките на лекарства в ЕС.

Pin It on Pinterest