Обществена консултация относно лечението и терапиите с кръв, тъкани и клетки

Европейската комисия започна обществена консултация, за да събере становища относно предложените варианти за преразглеждане на европейските директиви за безопасност и качество на кръвта, тъканите и клетките.

Действащото законодателство, прието през 2002 г. и 2004 г., значително подобри безопасността и качеството. Понастоящем обаче то е остаряло и не отговаря адекватно на новите научно-технически постижения, настъпили през последните години, както е документирано в оценката от 2019 г.Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Оценката на законодателството на ЕС в областта на кръвта, тъканите и клетките показа, че трябва да актуализираме тази рамка като част от усилията си за създаване на силен Европейски здравен съюз. Кризата с COVID-19 подчерта тази необходимост още повече, като се има предвид силната ни зависимост от трети държави за плазма. Лекарствата, произведени от дарена плазма, са от решаващо значение за лечението на голям брой пациенти. Очаквам резултатите от тази консултация, които следва да ни помогнат да запазим безопасността и ефективността на трансфузията, трансплантацията и асистираната репродукция в бъдеще.“Консултацията, която започна днес, ще бъде ключова стъпка в процеса на актуализиране на законодателството с оглед на създаването на по-гъвкава рамка, която е подходяща за целта и съобразена с бъдещето. Това ще изисква привеждане в съответствие с научното и технологичното развитие, справяне с появата и повторната поява на заразни болести и защита на донорите и пациентите в един сектор с нарастваща пазарна реализация и глобализация. В процеса ще бъдат взети предвид редица поуки, извлечени от пандемията от COVID-19. До края на тази година може да бъде внесено законодателно предложение.Страницата на допитването е тук.

Pin It on Pinterest