Политика

Нинова за украинското зърно: Това решение е предателство спрямо българския интерес и европейските ни партньори


Всичките
 аргументи за отпадане на забранатаза внос на украинско зърно са несъстоятелни

„Ние няма да подкрепим решението за прекратяванена забраната за внос на украинско зърно. За нас топредставлява предателство на българския националенинтерес и провокация към Европейския съюз и къмобщите ни интересите в общия ни европейски дом.“Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова отпарламентарната трибуна.

„Искам да се спра първо на българския националенинтерес като най-важен. Какви са аргументите навносителите – че това решение би помогнало набюджета, защото се събира повече ДДС. Че товарешение ще намали инфлацията и ще има социаленефект, защото ще намалеят цените на хляба и хлебните продукти. Това са безсмислени и несъстоятелни аргументи, не са верни и няма да сеслучат“, каза тя.

На първо място, Нинова посочи, че след разговор с асоциацията на хлебопроизводителите, те са заявили, че не използват украинско зърно за производство набългарски хляб и производни продукти. При това, дават аргумент, не искат да използват украинскозърно, защото ги е страх, че ще си замърсятпроизводството с продукт, който не отговаря наевропейските изисквания.

На второ място, изтъкна тя, че експертите на БСП сасравнили два периода – такъв, в който е ималозабрана за внос на украинско зърно и такъв, в който е нямало, и са установили, че разлика в цените на хлябаняма. „Т.е. аргументът, който чух и от Кирил Петков, четова ще намали цените, е напълно несъстоятелен“, подчерта Корнелия Нинова.

„Трето, вчера чухме аргумент, че ако се разрешивносът на слънчоглед и се натоварят достатъчномощностите на „оливарите“, това ще донесе повечеприходи в бюджета. Днес вносителите самиотхвърлихте този аргумент. Поне два пъти чух, честава въпрос за износ на олио. Производителите наолио имат много договори за износ и товадопълнително количество от Украйна им трябва дазапълнят този капацитет, той не е за българския пазар. И сега, има ли някой грамотен човек, който да не знае, че при износ не се плаща ДДС? Какво ДДС щесъберете от износ на олио? Отиде ви и вторияаргумент в канала“, каза още лидерът на БСП. 

„Що се отнася до провокацията към Европейския съюз, едва ли някой се съмнява, че Полша е една от най-ревностните подкрепящи Украйна държави в тазивойна. И въпреки това, Полша е начело на товаобединение на държавите от Източна Европа, коитозащитават националния си интерес. Е, как може даима такива правителства, които са солидарни с Украйна, но когато опре до националния им интерес, ясно и категорично да заявят, че няма да подкрепяттакова решение. Нещо повече, обявиха, че дориЕвропейската комисия да отмени забраната, те щевъведат национална такава“,  посочи Нинова.

И се обърна към управляващите: „Е, добре, каквоправите? Кого провокирате? Нашите естественисъюзници по тези въпроси по защита на нашиянационален интерес, независимо от различията ни потемата за войната в Украйна? Провокирате тозиизточноевропейски блок, а знаете, че когато смезаедно с други европейски държави, сме по-силни. Теще си решат въпроса с национални забрани? А България?“

Тя се обърна с въпрос към вносителите: „Представете, че се случи изказването на еврокомисаря поземеделието и Европейската комисия удължизабраната. Питам мнозинството в парламента и правителството, ако днес вземете решение за вдиганена забраната, а Европа я продължи, ще си отменители решението? Ще наложите ли национално решение, в разрез с това на Европейската комсия? Ще покажетели характер да си отстоявате решението и да сепротивопоставите на европейското? Не, ще подвиетеопашка.“

Нинова цитира и министъра на земеделието, койтозаяви: „Зърното на Украйна не отговаря наизискванията за производство на европейските норми. Притесненията на Европа са основателни.“

„И тук поставям третия въпрос. Ако тези притесненияса основателни, ако са засилени мерките за контрол зарадиоактивност, тежки метали и т.н., сигурни ли сте, четози контрол и органите, които го изпълняват, ще сисвършат работата? Защото колко закони сме приемалии след това виждаме, че няма никакво изпълнение потях надолу по веригата. Стои и въпросът за здраветона европейските граждани“, предупреди бе КорнелияНинова.

„Остава още един аргумент – геополитическият. Виеказвате: „Да, знаем, че ще бъде проблем за България, но сме солидарни с украинския народ.“ Ние, от „БСП заБългария“, искаме на първо място да сме солидарни с българския народ, като сме показвали и солидарност и съпричастност към страданията на украинския народ, приемайки бежанци и изпращайки хуманитарнапомощ“, подчерта лидерът на БСП.

И призова,  в този случай, на първо място да сепостави българският национален интерес, българскатаикономика, българското земеделие и българскотопроизводство. Нинова обясни, че ако Европейскатакомисия наистина се кани да отпусне експортнасубсидия за украинско зърно, това означава, че то щестане още по-евтино и ще е в ущърб на българскитепроизводители, които и без това получават по-нискасубсидия от европейските производители. 

„Ако вземете днешното решение, то ще има огромнополитическо значение. Защото наистина ще видитепротестите и претенциите на българскитепроизводители. Има европейско значение, защото щезабиете нож в гърба на тези държави, които четирипъти сте лъгали, че заедно ще се борим срещудъмпинга и ще си защитаваме интереса. Има и социално значение, защото всичките ви лъжи, че оттова решение ще паднат инфлацията и цените, щелъснат само след месец, ако го вземете. Прояветеразум и отговорност към европейския ни общ интереси българския национален интерес и нека отхвърлимтова решение“, каза в заключение Корнелия Нинова.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest