Народният представител от ГЕРБ Таня Петрова с въпрос към вицепремиера Томислав Дончев

Ключова роля за по-тясно и ефективно взаимодействие между наука и бизнес ще играе новосъздадената Държавната агенция за научни изследвания и иновации към МС / с ПМС от 14 септември т.г/.

Нейните приоритети ще бъдат- създаване на условия и стимули за изграждане и развитие на сътрудничествотото между двете сфери, капитализиране на резултатите от него в полза на икономическото развитие на страната. Важна цел е развитие на човешкия капацитет, привличане на млади учени и таланти от страната и чужбина. Това е акцентът в отговора на вицепремиера Томислав Дончев на въпроса на народния представител от ПГ на ГЕРБ Таня Петрова по време на парламентарния контрол в петък. Варненският депутат пита : Какви промени могат да бъдат направени, така че изследванията и информацията в звената на бизнеса да стават достояние до университетите, както и какви стимули могат да бъдат разработени на национално равнище за по- широко отваряне на бизнеса към научните изследвания. Народният представител посочва, че връзката на българската наука с бизнеса не е добра и това твърдят 80 на сто от младите хора в анкетата на фондация Карол Знание. Всеки пети от анкетираните смята, че отделни фирми и университети имат сътрудничество, но това са по-скоро изключения.
В отговора си вицепремиерът Томислав Дончев посочва още, че един от инструментите на новосъздадената Агенция е Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация за периода 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Тя ще стимулира създаването и възникването на пълноценни партньорства на университетите с предприятията и индустрията, ускоряване на процесите на технологичен трансфер, както и мотивирането, и задържането на млади учени и изследователи. Допълнително инвестициите по Програмата за интелигентна трансформация ще бъдат съвместявани и синхронизирани с усилията по Програмата за образование, съфинансирана от Европейския социален фонд. Тя от своя страна ще работи за модернизиране на програмите на ВУЗ-овете, засилване на връзката им с бизнеса, въвеждане на дуално образование в тях и за професионалното ориентиране на студентите.

Pin It on Pinterest