Народният представител от ГЕРБ Десислава Тодорова съдейства да бъде почистена отсечката от разклона на пътя за Пещера

Въпроси свързани с подобряване на околната среда край пещерското село Капитан Димитриево, поставиха пред народният представител от ГЕРБ-Пазарджик Десислава Тодорова в приемния й ден

Жители на населеното място поискаха съдействие за почистване на отсечката от разклона на пътя за Пещера до Регионалното депо за отпадъци. Те уточниха, че по настилката в момента има дебел пласт кал и разпилени полиетиленови торбички в зелените площи отстрани. Вторият поставен въпрос касае действията на частни фирми в Гърция и Германия, които копират лични документи на български шофьори.

Народният представител от ГЕРБ съобщи, че е направено предписание за почистване на пътя до Регионалното депо за твърди битови отпадъци от РИОСВ към Община Пазарджик със срок до 25 март. Отношение по въпроса  трябва да вземе и КАТ Пазарджик.  Тя добави, че ако не бъдат  изпълнени предписанията за почистване на крайпътните площи и калта от шосето, ще бъдат наложени санкции. Десислава Тодорова направи запитване до министерство на външните работи относно въпросът с правото частни фирми от чужбина  да получават и съхраняват личните данни на български шофьори. На срещата жителите на Капитан Димитриево представиха своя идея всички общини от област Пазарджик, които ползват Регионалното депо за отпадъци да финансират изграждането на зелен пояс около населеното място с цел подобряване на условията и на околната среда за жителите му.

Pin It on Pinterest