На срещата на върха в Сибиу лидерите на ЕС обръщат поглед към общото бъдеще

Те ще обменят мнения относно предизвикателствата и приоритетите на ЕС за следващите години.
Настоящата програма беше одобрена от Европейския съвет през юни 2014 г. и придоби ясни очертания под формата на 10-те политически приоритета на Комисията „Юнкер“. Пет години по-късно усилията за постигането на тези приоритети доведоха до осезаеми резултати за гражданите, въпреки съпътстващите непредвидени трудности, които продължават да пораждат сериозни предизвикателства за нашия Съюз.
10-те приоритета на Комисията „Юнкер“ бяха съсредоточени върху нещата, които са от най-голямо значение за европейците: възстановяването на работните места, растежа и инвестициите, утвърждаването на социалната справедливост, управлението на миграцията, намаляването на заплахите за сигурността, отключването на потенциала на цифровия и енергийния преход, засилването на ролята на ЕС на световната сцена и увеличаването на прозрачността и демократичната легитимност.
До лятото на 2018 г. Комисията „Юнкер“ представи всички законодателни предложения, за които беше поела ангажимент в началото на своя мандат. Тя отправи общо 471 нови законодателни предложения и продължи работата по други 44 предложения, представени от предишните комисии. От тях 348 бяха приети или одобрени от Европейския парламент и Съвета по време на настоящия мандат.
Миналата седмица Европейската комисия представи редица политически препоръки за това как Европа може да оформи своето бъдеще в един все по-многополюсен и несигурен свят. На срещата в Сибиу на 9 май 2019г. лидерите на ЕС-27 могат да стъпят на тази основа, за да определят нова насока на политиката и нови приоритети на ЕС в очакване на изборите за Европейски парламент, които ще се проведат на 23—26 май 2019 г., и промяната в политическото ръководство на институциите на ЕС, която ще последва.

Pin It on Pinterest