На годишното си събрание АБВ-София очерта плановете си в краткосрочен и средносрочен план

Председателят на АБВ-София Христо Колев представи годишния си отчет за дейността пред актива на градската организация.

В изложението си той отбеляза, че за това време АБВ-София отбелязва 100% ръст на подкрепа и членска маса и сериозен принос в повишаването на подкрепата на гражданите към партията.

На отчетното събрание бяха очертани плановете на организацията в краткосрочен и средносрочен план, както и подготовката за предстоящите парламентарни избори.

Pin It on Pinterest