Мустафа Карадайъ: ЦИК е колективен орган, чията основна функция е да спазва закона

ЦИК е колективен орган, основната функция е да спазва закона и да следи за спазването на закона, а не кой от коя партия е. Когато обаче ЦИК с диктат и явно нарушава на Закона по време на избори, тези избори не са демократични избори.

Това каза лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ по време на допълнителните консултации за излъчване на председател на ЦИК. „Ситуацията е доста странна, защото имаше заявка от ГЕРБ да заеме председателското място. Притеснителни са мотивите за оттеглянето на кандидатурата. Функцията на ЦИК е да изпълнява закона и да следи за изпълнение  му. Законът, такъв какъвто е и той се изпълнява. Правомощията на председателя на ЦИК са разписани в закона, но той е един от колективния орган и ние ще се съгласим с каквото и да е предложение, но ЦИК може да функционира и без председател, докато се назначи такъв.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ изрази опасения за провеждането на демократични, свободни и честни избори.  Той призова „всички бъдещи членове на ЦИК да изпълняват закона, такъв какъвто е, а не да го саботират и да саботират изборите. А да произведат едни прозрачни, демократични избори, в които цялото общество да има доверие.“, заключи Карадайъ.

Pin It on Pinterest